Villkor för Flytt

- Vid tunga lyft så tillkommer s.k. tungtillägg. Det gäller oftast pianon, vissa sängar med motor på, tunga gamla skåp , Tvättmaskiner och liknande.


- Kostnader för transport, drivmedel eller magasin hyra ger inte rätt till RUT avdrag. Det innebär att dessa kostnader ska särredovisas


- Minimum debitering 4H


- Start tid från Solna Parkering Jonsrtorpsvägen -Slut tid Solna Parkering Jonstorpsvägen
Denna tid räknas in i arbetstiden