Bostadsrättsförening & företag

Välj en enstaka tjänst eller så skräddarsyr vi uppdraget efter era behov och önskemål


OFFERTFÖRFRÅGAN


- Svar inom 24 h

När du skickar in din offertförfrågan till oss,

önskar vi att ni gärna beskriver uppdraget så utförligt som möjligt,

detta för att vi ska kunna räkna ut en rättvisande tidsåtgång samt volymen av bohaget.


 
 
 
 
Bohagstömmning
Bortforsling
Flytt
Transport
Trappstädning
Kontors städning
Fönsterputs
Trädgårdskötsel
Sanering
Matttvätt
Snöröjning
 
 
 
 
 
 
Liten
Stor
Nej
 
 
 
kassaskåp

VIKTIGT 


- Har ni kassaskåp eller liknande är det viktigt att ni meddelar oss om det.

Då vi i vissa fall behöver mer personal för att bära. 


- Kommer du inte vara på plats på bestämd tid, vill vi att ni informerar oss om detta. -Har ni större fönster än varligt standard, vill vi att ni informerar oss om detta.