OFFERT
Önskar du värdering av ditt bohag eller delar av ditt bohag,

kan vår besiktningsman göra en värdering av objektet på plats eller så kan du maila bilder till oss

och därefter kan vi värdera föremålen. 

När du skickar in din offertförfrågan till oss,

önskar vi att ni gärna beskriver uppdraget så utförligt som möjligt,

detta för att vi ska kunna räkna ut en rättvisande tidsåtgång samt volymen av bohaget.

ATT TÄNKA PÅ INNAN START

- FÖNSTERPUTS.

 1. Flytta undan möbler,

 2. Ta ner gardiner,

 3. Töm fönsterbrädor. 
  (( Om våra fönsterexperter måste flytta dem behöver vi tyvärr debitera en extra kostnad )). 

 4. Har du fönsterlås? Glöm inte att lägga fram nyckel.

 5. Finns det några skador?
  (( repor eller fel på låsvred, trasiga persienner eller liknande)). Informera oss vid offert tillfället, "under övrigt"

 6. Skadade/spruckna fönster putsas ej.

 7. Glöm inte informera oss om du har inglasad balkong eller altan och vill att vi putsar även där.